Учим децата да решават задачи по математика

11.05.2018

ментална аритметика за деца в AMAKids

В училище децата трябва да решават различни задачи, в началото най-обикновени по математика, след това по-сложни – по химия, физика и геометрия. По правило, мнозина не се справят с тях и за да подобрят успеваемостта си, те имат нужда от допълнителни занятия или участия в различни развиващи програми.

 

СЪЗДАВАМЕ НОВИ НАВИЦИ

Мотивацията за решаване на задачи ще се появи, ако това бъде изградено като навик и се прави с удоволствие. Децата с ентусиазъм разбират задачата, когато тя е разбита на компоненти и има някакъв емоционален цвят. Не става дума за ирационални уравнения, а за прости задачи за първи клас.

 

Всяка една от задачите може да бъде изобразена на дъската и да е разделена на части:
• условие
• въпрос
• решение
• отговор

 

деца и сметало в амакидсУсловието може да се чете няколко пъти, да се рисуват схеми и картини, докато ученикът разбере всичко. Трябва да се обръща внимание на въпроса, там винаги е скрита част от отговора. Типичната грешка на учениците – изчисляват това, за което не се пита.
Решаването на всяка задача се подчинява на правилото: според две данни има трето и т.н., последователно, до крайния резултат. Отговорът трябва да бъде проверен чрез съставяне на обратната задача. Това е много полезно упражнение.

 

Разделяне на проблема на компоненти – е един от принципите в методиката на американския психолог и математик Д. Пойа, който го нарича училище за разсъждаване. Практическото ръководство за родителите, което помага на децата да решават задачи – книга на педагог Л. Г. Петерсон, която съдържа нестандартен подход в обучението.
Навикът да се разделя сложната задача на прости елементи, да се действа по план, да се моделира ситуацията – всичко това води към успеха, затова уроците по математика доставят удоволствие на децата.

ПОЛЗИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЛОГИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ

Решаване на всякакви задачи – това е изпълнение на последователни логически действия. Децата със слабо развита логика не могат да я открият. Специални занятия биха помогнали да се подобри логическото мислене.

 

Стандартните упражнения тренират лявото полукълбо на мозъка, отговарящо за логиката. Дясното, което отговаря за интуицията, остава ненатоварено, поради тази причина способността да мислиш нестандартно отсъства. В хода на обучението по ментална аритметика се правят специални упражнения, които синхронно развиват и двете полукълба на мозъка. Като резултат се подобрява паметта, концентрацията и вниманието. Тези качества имат важно практическо приложение, особено за успешното решаване на математически задачи.

 

Ненатрапчивата родителска помощ и изборът на прогресивни методики ще позволят на вашето дете да се справя със сложни математически задачи и да се гордее с успехите си, дори да има склонности към хуманитарни науки.