Тренираме мозъка с помощта на древно сметало

18.10.2018

Преди много време, около 5000 години в Месопотамия и Древна Гърция се появила „дъска“ за аритметични изчисления.

 

Тя се състояла от:
• рамка
• напречна греда
• куки, минаващи през напречната греда
• топчета, нанизани на куките

 

На всяка една кука имало по пет топчета. Едната кука се намирала над гредата, а другите под нея.  Такова сметало се наричало абак. След това се мести в Китай и Япония и става известно още като суанпан и соробан. След известно време абакът се преименува в абакус и идва в Русия и заедно с него се появява и менталната аритметика.

 

сметало за ментална аритметикаМентална аритметика – това е уникален курс за развитие на умствените способности и творческия потенциал с помощта на аритметични изчисления с древно сметало абакус. По време на обучението при децата хармонично се развиват и двете полукълба на мозъка и благодарение на това те нямат проблем с успеваемостта в училището.

Въпреки доказаните резултати, някои родители се съмняват, дали детето им трябва да се обучава по ментална аритметика. Все пак то има голямо натоварване в училището, ходи на допълнителни уроци и тренира лека атлетика.

Ще може ли да съчетава всичко? Страхотното на тази методика е в това, че тя ще помогне на детето по-бързо да се справя с домашното задание, правилно да си разпределя времето и да бъде по-уверено в себе си.

 

Смисълът на тази програма е тренировка на мозъка, за да може максимално бързо да се възприема и да се обработва всякакъв вид информация. По време на занятията по ментална аритметика първо децата се учат да смятат със сметалото абакус, прехвърляйки топчетата. След това децата започват да си представят сметалото на ум и смятат вече ментално.

 

В училището децата развиват най-вече лявото полукълбо на мозъка, което отговаря за логиката, речта, фината моторика и аналитичните операции. Тренирайки ментална аритметика, при детето заедно с лявото полукълбо, едновременно се развива и дясното полукълбо на мозъка, което отговаря за въображението, образното мислене и фантазията. Оптималната възраст за обучение е от 5 години. Има курсове и за тинейджери от 13 до 16 години. Препоръчително е детето да започва обучението още в предучилищна възраст, защото тогава мозъкът е много пластичен и занятията имат по-голям успех.

 

Благодарение на менталната аритметика детето развива въображението. От това се появява интерес към четенето. Научавайки се бързо да смята, детето печели по-лесно доверито в детската градина и училището, което го вдига в очите на съучениците и развива лидерските качества.