Правила за посещение на занятията

1. Настоящите правила координират учебния процес и осигуряват максимално качество на извършените услуги.

 

2. За започване на занятия в нашия Център е необходимо записване при администратора в Центъра или на нашия сайт. При формиране на група администраторът ще се свърже с Вас и ще съобщи датата и времето на започване на занятията.

 

3. Заплаща се всеки месец.

 

4. Заплащането на обучението се извършва според избрания курс без прекъсване, през целия период на обучение, за всеки пълен календарен месец с предплащане на цялата такса.

 

5. Занятията се провеждат без прекъсване по време на целия период на избрания курс по изготвен график (включително времето на училищните ваканции, работни съботи и др.).

 

6. В случай на пропускане на занятие услугата се счита извършена в пълен обем, суми не се връщат, не се приемат рекламации за качеството. Администрацията на центъра си запазва правото да организира безплатни индивидуални занятия за децата, които са пропуснали занятия поради заболяване, и чиито родители (законни представители) са уведомили своевременно администрацията на училището за това отсъствие, и са доказали причината за отсъствие с медицинско удостоверение, издадено от медицинско заведение или от частно практикуващ лекар.

 

7. В стойността на обучението е включено предоставянето на необходимите за занятията помагала, принадлежности, консумативи.

 

8. Желателно е детето да се води на занятия и да се взема не по-късно от установеното време, за да не се нарушава режимът на работа на Центъра и планът на провеждане на занятията.

 

9. Детето трябва да посещава занятията редовно и да изпълнява домашните задания. В случай на несъответстващо изпълнение по тази точка Центърът си запазва правото да обсъди с родителите на детето възможните начини за повишаване на неговия успех, а също да препоръча на детето да продължи обучението си в друга група, отговаряща на нивото му на подготовка.

 

10. Посетителите са задължени да спазват правилата за обществения ред, да пазят чистота на територията на Центъра и да не пречат на провеждането на занятията.

 

11. При неспазване на правилата за посещение на центъра за развитие, администрацията си запазва правото да разгледа въпроса за присъствието занапред от страна на клиента.

 

12. Децата остават на занятията без родителите.

 

13. Не се допускат на занятията деца с инфекциозни болести или с признаци за такива, деца в лошо общо състояние. При първите признаци на инфекциозна болест у детето, родителите (законните представители) трябва да уведомят администрацията на училището или педагозите за отсъствието от занятие.

 

14. В случай, че педагогът установи признаци на заболяване на детето по време на занятие, той е длъжен да уведоми родителя (законния представител) за това, родителят (законният представител) е длъжен в най-кратък срок да вземе детето от центъра, без да изчаква приключване на занятието.

 

15. Не е разрешено да се носят на занятията дъвки, бонбони, бисквити и други храни, а също и собствени играчки. Не се допуска влизането с храни и напитки в стаите за занятия.

 

16. Посетителите носят персонална отговорност за ценности, донесени и/или оставени в Детския Център.

 

17. Заплащайки услугите, Клиентът се съгласява автоматично с Правилата на нашия детски център и се задължава да ги спазва.

 

18. Родители, помнете – ако искате да видите резултата от посещенията на Вашето дете в нашия детски център, то трябва редовно да посещава занятията!

 

Благодарим за Вашето внимание и разбиране!