Политика за данните и бисквитките

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Добре дошли на уебсайта https://amakids.bg/ (наричан за кратко „Уебсайта”). Ние „АМАКИДС БГ” ДЗЗД, разбираме, че защитата на поверителността на посетителите на нашият уеб сайт е много важна и че информацията, която ни предоставяте, е израз на доверието, което имате към нас. Поради това, ние вземаме необходимите мерки, за да отговаряме на законовите и етични изискванията за поверителност на данните в световен мащаб, като целим да оправдаем това доверие. Тази Условия за ползване описват целите, средствата и начините, по които, ние, „АМАКИДС”, събираме, съхраняваме и използваме информация за посетителите, които използват нашият уебсайт, приложения и свързаните с тях услуги.Защитата на Личните Ви данни е важна за нас и затова ние обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство (напр. Закона за защита на личните данни), както и въз основа на GDPR – новия европейски Регламент за защита на личните данни.

1. Като използвате този сайт, вие се съгласявате с настоящите условия за ползване.

Свързвайки се с Уебсайта, Вие потвърждавате, че сте прочели, както и че разбирате и приемате настоящите Условията за ползване.Ако не сте съгласни с някое от долупосочените Условия за ползване, ви молим да не използвате Уебсайта.

2. Авторски права над съдържанието.

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси (включително, но не само текстове, изображения, илюстрации, лога, снимки, аудио клипове, видео клипове), материали, публикувани на сайта принадлежат на „АМАКИДС”.Информационните ресурси са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и има за последица гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.Строго се забранява използването от ваша страна на каквото и да е съдържание по начин, различен от предвидения в тези условия за ползване, без писмено разрешение от собственика на съдържанието.

3. Кой обработва личните Ви данни.

„АМАКИДС БГ” ДЗЗД, Булстат 177244477, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Витоша 52, ет.1, ап.1 е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. За предоставяне на обучителни услуги, „АМАКИДС” може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за потребителя.При записване на курс, потребителят предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява да бъдат използвани и съхранявани съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.

За повече детайли, въпроси, дейности, свързани с обработването, както и упражняване на правата Ви в качеството Ви на субект на лични данни можете да се свържете с нас по следния начин:

Email: info@amakids.bg

Tелефон: +359 88 487 4809+359 89 67 90 520

 

4. Откъде „АМАКИДС” събира Лични данни за Вас.

Ние обработваме Личните данни, които Вие ни предоставяте директно чрез регистрацията си на нашия уебсайт или ние научаваме от Вас чрез употребата на нашите системи и нашата комуникация, както и от други взаимодействия с Вас.

 

5. Цел на обработката и видове събирани данни

По-голяма част от информацията и услугите, които предоставяме, не изискват никаква форма на регистрация, което Ви позволява да ги ползвате, без да ни уведомявате кой сте. Можете да не ни изпращате никаква лична информация, като не я въвеждате в никакви формуляри или полета за данни на нашия Уебсайт и не използвате наличните персонализирани услуги.

 

Посещавайки Уебсайта, Вие можете да предоставите лични данни, като например вашето име и фамилия, телефон за връзка, местоживеене и възраст, за да използвате предлаганите услуги. Като част от услугите, които предлагаме, вие можете да регистрирате свой профил (“Профил”) и да получавате достъп до услугите на нашия уебсайт чрез своя профил. Вие се съгласявате да предоставяте вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си както е поискана по време на регистрацията. Вие потвърждавате, че не се представяте за друго лице, или физическо лице, както и че не подавате подвеждаща информация за своята идентичност, в т.ч. посредством използване на потребителското име, паролата или профилната информация на друг. Вие носите отговорност за използваните хардуер, софтуер и разходи, които могат да възникнат докато влизате в своя профил.   Профили могат да бъдат създавани само на пълнолетни физически лица, или, на непълнолетни лица само с разрешението и по усмотрение на техните родители/настойници.

 

Вие носите отговорност за поддържането на поверителността на потребителското име, паролата и друга информация за акаунта Ви, както и за всяка дейност, която се извършва чрез акаунта Ви вследствие на невъзможност от Ваша страна да запазите тази информация поверителна. Вие се съгласявате да информирате „АМАКИДС” незабавно за всякакво неупълномощено използване на акаунта или паролата Ви или за всяко друго нарушаване на защитата на Вашия акаунт.

„АМАКИДС” си запазва правото да снима учебния процес и да използва материалите за презантационни цели на своята дейност.

 

В частност, ние може да събираме личните Ви данни с цел външни комуникации, като например да отговорим на Вашите заявки за информация, както и за да разберем по-добре Вашите очаквания.

 

Ние обработваме Вашите Лични данни, когато е необходимо, за постигането на наша законосъобразна бизнес-цел или интерес или спазването на наше законово задължение, по следните причини:

 • За да можем да Ви предоставим достъп до информацията, от която имате нужда;
 • За да можем да отговаряме на Вашите въпроси,свързани с провеждане на курсове и обучение по ментална аритметика;
 • За подобряване на функционалността на нашия сайт, за да разберем по-добре Вашите нужди и да можем да подобрим нашите продукти и услуги;
 • За да комуникираме с Вас относно други цели, които са видни от обстоятелствата или за които ние Ви информираме, когато събираме Вашите лични данни.

 

Вашите лични данни не се обработват впоследствие по какъвто и да е начин, който е несъвмвстим с описаните по-горе или в събираните формуляри цели. Те се съхраняват единствено за период от време необходим за постигане на тези цели.

 

В някои случаи ако не предоставите поисканата от нас информация, възможно е да не можем да предоставяме (или да продължим да предоставяме) съответната информация или услуга, или да извършваме друга дейност с Вас.

 

С оглед сигурността и конфиденциалността на личните данни, които събираме онлайн, ние използваме мрежи за данни защитени, наред с обичайното, чрез стандартна защитна стена и защита с парола. По време на процеса на обработване на Вашите лични данни, ние взимаме всички нужни мерки, за да защитим информацията от загубване, злоупотреба, нелегитимен достъп, оповестяване, промяна или унищожаване. Все пак напомняме, че е Ваша лична отговорност да се уверите, че компютърът, който използвате, е адекватно защитен от злонамерен софтуер, както и споделянето на информация за Вашите пароли, които използвате за защита на достъпа до Вашите данни, е Ваша лична отговорност и може да доведе до достъп до Вашите данни на неоторизирани трети страни.

 

6. Колко дълго запазваме Вашите лични данни.

Пазим личните Ви данни колкото е необходимо за целите на взаимоотношенията ни с Вас за използване на нашия Уебсайт и докато разполагаме с Вашето съгласие за това, както и за спазване на законово или регулаторно задължение.

 

7. На кого разкриваме Вашите Лични данни.

Можем да разкриваме вашата лична информация, ако смятаме, че това се изисква от нас:

 • по закон;
 • с оглед на спазването на правни процедури или изисквания на държавни органи;
 • за прилагане на нашите условия на обслужване;
 • за защита на дейността ни;
 • за защита на правата, неприкосновеността, безопасността или имуществото на „АМАКИДС”, вас или други лица; и
 • за да имаме възможността да търсим възможните компенсации или да ограничим щетите, които можем да понесем.

          „АМАКИДС” не продава, споделя или разпространява по друг начин Личните Ви данни на трети страни, освен както е указано в настоящите Условия за ползване.

          „АМАКИДС” запазва правото си да прехвърли на трето лице всякаква информация, събрана от потребителите на сайта, в случай на сливане, продажба, учредяване на съвместно предприятие, цедиране, прехвърляне или друго разпореждане с активите или капитала на „АМАКИДС” или която и да е част от тях (в това число, без ограничение, във връзка с всякакви процедури по обявяване в несъстоятелност и пр.).

 

8. Какви права имате във връзка с личните Ви данни.

Можете да поискате от нас:

 1. да ви предоставим достъп до личните данни, които обработваме;
 2. да коригираме неточните лични данни, както и да попълним непълните лични данни;
 3. да изтрием личните ви данни, когато повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; или когато оттеглите своето съгласие и не е налице друго правно основание за по-нататъшно обработване;
 4. да ограничим обработването на личните ви данни за определени цели.

В случай на директен маркетинг онлайн, ние ще Ви предоставим възможност да се откажете от следващо получаване на маркетингови материали.

 

Ако искате да коригирате личните си данни или те да бъдат заличени, Вие можете да го направите, като отправите искане до администратора на сайта. Оттеглянето на съгласието за обработване на личните данни или искането за корекция ще бъде последвано  от заличаване на личните Ви данни съгласно всички приложими законови изисквания, от задължение за подаване на изискуеми документи или задължение за съхранение, които са валидни за нас. След заличаване на личните Ви данни, услугата, която предоставяме, няма да може да бъде използвана.

 

За да упражните тези права или ако имате въпроси относно начина, по който обработваме личните ви данни, моля, свържете се с нас, използвайки данните за контакт, посочени по-горе.

 

Молим ви ясно да посочвате информацията, която желаете да прегледате или промените. Ще се постараем да изпълним искането ви при първа обективна възможност.

 

Също така можете да се оплачете пред съответния орган за защита на данните в държавата членка на ЕИЗ, в която живеете или работите, или където е възникнало предполагаемото нарушение на закона за защита на данните. За територията на Република България това е Комисията по защита на личните данни.

 

9. Линкове към други сайтове.

Този Сайт може да съдържа връзки към други сайтове в интернет, които не се управляват и поддържат от  „АМАКИДС”, които биха могли да дадат полезна информация на нашите посетители. Тези връзки не представляват одобрение от страна на „АМАКИДС” на съответните сайтове. Вие приемате, че „АМАКИДС” предоставя тези връзки единствено за Ваше удобство и че „АМАКИДС” не носи отговорност за съдържанието или връзките, показвани на сайтовете, към които може да бъдете пренасочени. Също така Вие се съгласявате, че „АМАКИДС” не може да се подвежда под никаква отговорност и не поема никакви задължения за кореспонденция, промоции или покупки между Вас и собственика или оператора на подобен сайт.

 

10. Актуализации на условията

„АМАКИДС” може по всяко време и без предизвестие да преработва тези условия за ползване чрез актуализиране на настоящата публикация. Тези преработени версии са задължителни за Вас, поради което се препоръчва периодично да посещавате настоящата страница, за да преглеждате актуалните условия за ползване.

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИТЕ (COОKIES)

            „АМАКИДС БГ” ДЗЗД използва „бисквитки”, единствено с маркетингова цел, за анализи на потребителското поведение, за оптимизиране и подобряване на съдържанието на Уебсайта и определеляне на предпочитанията и интересите на потребителите.

 

1. Какво представляват „бисквитките” (cookies)?

       “Бисквитката” (cookie) представлява малък по обем файл, съдържащ в себе си текстова информация. Сайта, който посещавате, прехвърля такъв тип файлове и времето, през което те ще бъдат съхранявани на хард-диска Ви, зависи от вида „бисквитка”. „Бисквитките” изпълняват различни функции и се използват предимно:

 • за да ви разграничават от останалите потребители на конкретния уебсайт
 • за да събират информация, свързана с Вашите предпочитания в уеб пространството 
 • за да улеснят Вашето сърфиране 

 

2. За какво се използват „бисквитките“?

Чрез „бисквитките”, ние можем да събираме и обработваме информация за Вашите посещения в нашия Уебсайт, например кои страници посещавате, от кой уебсайт сте дошли и някои от осъществените търсения онлайн. Ние използваме подобна информация за вътрешна, маркетингова употреба, за да подобрим съдържанието на сайта и да имаме обобщена статистика за хората, които го използват. В този процес, ние инсталираме „бисквитки“ (cookies), които събират домейна на потребителя на уебсайта, Вашият интернет доставчик, операционната Ви система и дата/час на достъп.

 

„Бисквитките“ не увреждат компютъра Ви.  По-голямата част от браузърите позволяват сами да управлявате „бисквитките”, в това число да приемете или отхвърлите всички „бисквитки” или да приемето само някои от тях. Ако не искате да инсталираме „бисквитки“, Вие можете да настроите това в настройките на Вашия браузър. За да намерите информация как да управлявате „бисквитките”, посетете секция „Помощ” или „Настройки” на браузъра. 

 

Бихме искали да Ви информираме, че ако Вие не приемате „бисквитки“, не бихте могли да използвате цялата функционалост на софтуеъра на браузера. Ние можем да използваме услуги на външни страни, за да ни помогнат при събирането и обработването на информацията, описана в тази секция.

 

3. Какви бисквитки използваме?

„АМАКИДС” използва следните „бисквитки”:

 • Основни бисквитки – необходими са, за да може да работи Сайтът, и Ви позволяват да се движите из него, както и да използвате услугите и  функциите му. Без тези крайно необходими бисквитки Сайтът няма да функционира толкова добре за Вас, колкото бихме желали, и може да не успеем да предоставим Сайта или определени услуги или функции, които сте заявили.
 • Идентификационни бисквитки – те гарантират, че информацията на потребителите се вижда само от тях.
 • Бисквитки за сигурността – използват се за контрол и проверка на сигурността.
 • Бисквитки за предпочитанията – събират информация за Вашите избори и предпочитания, и ни позволяват да запомним езика или други местни настройки, за да виждате Сайта според изискванията си.
 • Бисквитки за местоположението – приблизителният адрес на потребителя (град, щат, държава, пощенски код), определен от неговия IP адрес, се запазва с цел автоматично избиране на страната и показване на  местните търговци и датите на събитията.
 • Мобилни  бисквитки – ако потребителят посещава Сайта посредством мобилно устройство, се използва бисквитка, която показва, че е избран основният уебсайт (т.e. че устройството има Flash) или мобилния сайт, който не изисква Flash.
 • За последното посещение и действията  – датата на последното посещение, действията и други данни, се записват, за да предоставят на потребителите актуална информация за промени на Сайта от последното им посещение и за по-голяма яснота относно предпочитанията на съответния потребител.
 • За скоро гледани видео материали – датата и заглавието на скоро гледаните видео материали се записват за по-голяма яснота относно предпочитанията на потребителя.
 • За история на посещенията –  бисквитките за история на посещенията проследяват последователността от страници, които потребителят е посетил.
 • Аналитични бисквитки. Аналитичните бисквитки събират информация за това как използвате Сайта и ни позволяват да подобрим работата му. Те например ни показват кои са най-често посещаваните страници на Сайта, помагат ни да запишем трудностите, които имате със Сайта и ни показват дали рекламите ни са ефективни. Това ни позволява да анализираме цялостната посещаемост на сайта, а не само използването му от отделно лице.

 

Моля да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работи правилно.

 

4. Използва ли „АМАКИДС” бисквитки, които съдържат лични данни?

Не, бисквитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.

 

Повече информация

Ако имате възпроси по отношение на тази политика за бисквитки, свържете се с нас по имейл: info@amakids.bg

 

Какво са лични данниповече четете тук