Ментална аритметика

Ментална аритметика Главният мозък на човека е разделен на ляво и дясно полукълбо. Изследванията показват, че формата на двете полукълба е сходна, но те имат различни функции. Лявото полукълбо е тясно свързано с речта, абстрактното мислене и логическото мислене. Дясното полукълбо има отношение към обектите на мисловна дейност: изображения, форми, творческо мислене и интуиция.

 

Повечето хора считат, че функциите на лявото полукълбо преобладават над функциите на дясното полукълбо, а специалистите по физиология и психология твърдят, че трябва да се използва повече потенциалът на дясното полукълбо. В идеалния случай двете полукълба се използват еднакво.

 

Световноизвестният учен и мислител Алберт Айнщайн шокирал научните среди, като предложил теорията на относителността. С помощта на творчеството и въображението на дясното полукълбо той си представил в съзнанието взаимодействието на пространството и времето и преодолял ограничението в рамките на трите измерения. Същевременно използвал дедукция и логика в дясното полукълбо, за да докаже и изясни научната и математическата значимост на теориите. Затова, когато лявото и дясното полукълбо на главния мозък се обединят и заедно се използват ефективно, резултатите могат да бъдат поразителни.

 

Методиката тренира скоростта на възприятието и обработването на информацията, развива и двете полукълба на мозъка едновременно. Това се постига благодарение на визуализация на изчисления със сметалото абак. Високата скорост на смятането наум не е главен, но интересен “страничен” ефект.

 

Ментална аритметика за Деца

Ментална аритметика за Възрастни

ментална аритметика за деца варна ментална аритметика за възрастни