Как упражненията по ментална аритметика влияят на интелектуалните способности?

10.03.2017

Сметало 21_FotorМ.Франк от Станфордския университет и Д.Барнер от Калифорнийския университет заминали за Индия, за да проведат рядък експеримент с деца, обучаващи се по програмата “Ментална аритметика”. Тяхната цел била да изучат влиянието на методиката върху интелектуалната способност на децата.

 

В един от експериментите М.Франк и Д.Барнер помолили деца, които вече са овладели до съвършенство менталната аритметика, да изчислят сложни математически уравнения. В същото време те трябвало да слушат приказката “Али Баба и 40-те разбойника” и да повтарят всяка дума от тази приказка (задание по слух) или да барабанят по чина (задание за моторика).

 

Децата се справили по-добре със заданието по слух, отколкото със задачата за двигателна активност. Студентите от Калифорнийския университет, които никога не са се обучавали да смятат със сметалото абак, не могли да се справят с подобни задачи.

 

М.Франк предположил, че да смяташ наум с въображаемо сметало не е свързано с езиковата система. Хората, които не са се обучавали по тази методика, казват числата с думи, докато умствените изчисления са направени на базата на мисловен образ.

 

Абакус – това не е просто инструмент за изчисления, позволяващ да се смята по-бързо, отколкото на калкулатор. Той улеснява процеса на визуализация и представяне на образа наум. Групирането на топчетата на сметалото в поредица от цифри прави по-лесно тяхното задържане в зрителната памет.