Как да повишим успеха на детето в училище

27.02.2017

Ниската успеваемост в училище не е причина, а  резултат. Слабите оценки по основните предмети, заниженият интерес на детето към обучението, слабата концентрация по време на урока, физическата пасивност — всички тези сигнали са тревожни и трябва обезателно намесата на специалист.

 

Често ниската успеваемост в училище се явява следствие от недостатъчната лична мотивация към знания. Към факторите, които формират ниския праг на потребности в децата, се отнасят още:

  • психологическата бариера в общуването със съучениците и преподавателите;
  • твърде много извънкласни дейности;
  • ниско ниво на интелигентност в резултат на лоша или никаква подготовка за училище;
  • здравословни проблеми

IMG_4856За да се повиши успеваемостта на ученика, трябват общи усилия от страна и на педагозите, и на родителите. При своевременна и правилна диагностика, се установяват не само причините, довели до формирането на ниския успех, но се определят и методите, които да донесат със себе си повишаване на успеваемостта. В някои случаи е достатъчно да се предизвика интерес в детето — да му се създаде мотивационна база за изучаване на точни и хуманитарни науки. 

 

По-често нарастващите изисквания за изпълнение «дърпат» дисциплините, които не са вървели досега, учебният план се наваксва, което всъщност говори за стартиране дейността на мозъка, провокираща развитието на следните механизми:

• памет
• разсъждаване
• логика
• интуиция
• творчески способности и т.н.

 

Ниската успеваемост в училище не е диагноза!

Не е изключено ниската успеваемост в училище да е проява на естествения мързел на детето. Все пак тези успехи са и пряко свързани с типовете темперамент. Слабото мислене, мудната подвижност на ръцете,  липсата на интерес поради тесни хоризонти — това не е болест, не е недостатък на интелектуалното и физическо развитие на детето.

 

Някои родители са уверени, че ще посеят жажда към знания с образователни предавания и енциклопедии, поради което се отнасят несериозно към ранното развитие на детето и записването му в специализирани предучилищни центрове. То този начин те само ограничават неговото социално-дидактично развитие.

 

За да постигат децата академични успехи в началното и средно училище, трябва още преди това да е създадена необходимата рамка посредством правилната подготовка на детето за училище. Децата, които посещават учебните занятия в центъра на Amakids, започват да пишат и четат много по-рано, отколкото техните връстници. Уникалният метод на ментална аритметика стимулира дейността на двете полукълба и допринася за хармоничното развитие на паметта и мисленето.

 

Как да повишим успеваемостта на детето в училище — тайните техники на Аmakids

За да се повиши успеваемостта на детето, е важно да се даде усещането му за личност. Някои родители се отнасят с неприкрита ирония към формирането на личностните качества на малките деца. Те казват: «Ще стане човек, когато порасне». Такъв подход към възпитанието е неправилен, защото именно тази слаба или отсъстваща социална позиция води до понижаване на мотивацията към нови знания.

 

методи на ментална аритметика за децаПопулярните педагогически методики, внедрени от специалистите в детските центрове за развитие Аmakids, са ориентирани към хармоничното, всестранно възпитание на личността на детето. Лидерските качества, умението да формулира и аргументира гледната си точка, навиците да анализира, проявата на интуиция, присъщи на процеса на предучилищното образование, ще станат ключови моменти в постепенното му съзряване. 

 

Всяко дете посвоему е гениално. Задачата на родителите и педагозите е навреме да открият неговите таланти и да ги развиват в правилната посока. Дайте възможност на детето да разкрие своите способности и неговите таланти ще му помогнат в систематичните уроци по основните предмети, пригодени за нивото на възрастта на възприятие.

 

В света на знанието – с АMAKids

По-лесно е проблемът да се предотврати, отколкото да се реши. Опитът показва, че лошото представяне в училище не застрашава децата, които са били обучени в Amakids. Тяхното ниво на мотивация за знания е много по-стабилно от тази на връстниците им. Получените навици за математическо смятане,  четене и писане ще им помогнат лесно да овладеят всички учебни предмети.

 

Менталната аритметика е възможност детето да се справя по-добре, независимо от неговата предучилищна подготовка. Затова при появата на първата тревожна «аларма», не губете скъпоценно време — довете детето при нас и ние ви гарантираме високи и бързи резултати. Всеки урок в Аmakids е увлекателно пътешествие в света на знанията, от който всеки си тръгва с  нови умения и навици.

 

 

Как да повишим успеха на детето в училище
5 (100%) 3 votes