Имат ли връзка Менталната аритметика и Математиката в училище?

29.08.2018

Децата имат различно отношение към математиката в училището. Някои от тях харесват цифрите от първата им среща, другите смятат, че темата е сложна, скучна и суха. Лошото представяне по дисциплините в основно училище е винаги повод за безпокойство за родителите.

 

За да се справят със ситуацията, възрастните записват децата си на курс по ментална аритметика, ориентирайки се по названието на методиката, а не по нейните цели. За да изясним въпроса, трябва да разберем разликата между обикновената аритметика и математиката.

 

Аритметика – това е част от математиката

ментална аритметика и математикаНа гръцки език “arithmos” означава “число”. Аритметика – дял от математиката, в който се изучават числа, смятане и прости действия с тях. Изучаването на геометрични фигури, тела и отношенията между цифрите излиза отвъд рамките на простите действия и се отнася до математиката в по-широк смисъл.

 

Менталната аритметика е нещо много специално. Това, че детето смята бързо на ум, не винаги означава, че то ще стане гений на точните науки, но има голяма веротност да има развити интелектуални способности и с лекота ще овладява всякакъв вид професия.

 

Важно условие за записване на курс по ментална аритметика – детето да притежава способността да брои до десет. Изискванията към първокласниците са още по-високи:
• разпознаване на основни геометрични фигури
• ориентация в понятията «повече» и “по-малко”
• способност да се извършват аритметични действия, в зависимост от нивото на общообразователното учебно заведение

 

Минималната степен на началната подготовка е основна разлика между методиката и училищния подход. На занятията по ментална аритметика децата не решават математически задачи. Те извършват упражнения, насочени към синхронното развитие на двете полукълба на мозъка.

 

Една от целите на курса е детето да смята много бързо, но това не е основната цел. Развитието на интелектуалните способности – това е главната цел, която определя успеха при усвояването на всички дисциплини в училището.

 

Какво влияние оказват знанията по ментална аритметика върху успеха в училище?

По време на занятията по ментална аритметика, децата демонстрират уменията си да извършват сложни и прости аритметични действия на ум с висока скорост, без лист хартия и калкулатор.

 

Освен това се подобряват интелектуалните и умствените способности, които оказват положително влияние върху успешното усвояване на точните науки, които са част от учебната програма.

 

Какъв резултат получаваме:

• засилена памет, развитие на логическото мислене, въображение
• подобрена концентрация
• уверенност в себе си и своите сили
• подобрена учебна мотивация

 

Изводът е – занятията по ментална аритметика помагат по-добре да се усвои курса по математика в училище, но не го заменят. Обучението има различни цели и методологически основи.