Стойността на обучението по ментална аритметика

България е голяма държава, а нашата цел е да сме навсякъде. Стойността на обучението може да се различава в зависимост от местоположението на всеки отделен център.

 

Целта ни е сумата да бъде съобразена със спецификите на всеки един град в България, така че тя варира.

 

Град

Цена за 1 месец /4 занятия/

София

120 лв.

Пловдив

100 лв.

Варна

100 лв.

Плевен

90 лв.

Русе

90 лв.

Сливен

90 лв.

Стара Загора

80 лв.

Перник

100 лв.

 

Ние в България