Развитие без граници
02.08.2019
Сподели: 2
  • Facebook
5003

Важността на математическото развитие за умственото развитие на децата

Интелектуалното развитие на дете на всяка възраст е невъзможно без изучаване на математически дисциплини. Възможно е да се оцени нивото на умственото развитие на децата дори на базата на колко време се отделя за алгебра и геометрия в училище. Това е един от най-важните предмети в училище. Защо е така?

Именно първите математическите познания помагат да се формира гъвкавостта на мисловните процеси на учениците. Те се научават да мислят извън обичайното, търсят не нестандартни и извън-шаблонни методи за решаване на проблеми. Математиката изгражда способността да се търси решение извън обичайния начин на мислене и да търси други начини за решаване на проблем.

Важността на математическото развитие

Новите технологии, бързото развитие на компютърните технологии, автоматизацията на производството, програмирането - всичко това предполага специални умения сред съвременните специалисти. Необходимостта да се анализират действията, да се мисли чрез причинно-следствените връзки, ясно и накратко да се представи информация, да се намерят основни елементи в нея, бързо да се намерят решения на възникващите проблеми - това е нещо, без което съвременният човек не може да съществува. От ранна детска възраст родителите помагат на едно дете да спори, логично да аргументира своите собствени и чужди действия. Да разбира начина, по който работи светът около нас. Опитът показва, че математическото развитие на децата играе важна роля за развитието на тези качества и е трудно да се спори с това.

Важността на математическото развитие за умственото развитие на децата

Влияние на математическото развитие върху умствените способности

На първо място, заслужава да се отбележи, че умствените способности са начин на мислене. Логиката, дедукционните умения намират приложение при сравнение, обобщаване, систематизиране, намиране на подобни или различни признаци, присъщи на обекта. Това е разбиране за това как работи светът, неговите знаци, принципи, които могат успешно да се прилагат в живота. Благодарение на пълно разбиране за всичко, което се случва, детето се развива по-хармонично, откриват се нови хоризонти и перспективи, новата информация се систематизира и се възприема по-добре.

Ето няколко примера за това кои математически задачи са необходими за развитието на дете и какво дават:

  1. Задачи за изобретателност . Често виждаме в учебниците допълнителни задачи.Най-важното, което развива такива упражнения, е изобретателност, последователност и гъвкавост на ума. Те също допринасят за развитието на независимостта на вашия син или дъщеря. В крайна сметка детето, на базата на своя собствен опит и вече съществуващи знания и умения, търси решение и верния отговор; 

    Важността на математическото развитие за умственото развитие на децата

  2. Задачи за сетивно развитие . Изследването на света, неговите характеристики и свойства по форма, размер, разположение на обектите в космоса. Много е важно да научите малко дете да чувства, възприема и представя многообразието на света не само по количество, но и по качество, да може да намира същите свойства на предметите, да търси различия, да групира обекти според определен знак;
  3. Разширяване на математическата лексика . Важно е да научите детето си правилно да назовава броя на обектите не само числово, но и с помощта на думите - „еднакво“, „един“, „николко“, „колко“, „колкото“, „повече“, „по-малко“. Важно е също да знае специални термини - имената на действията, съществуващи мерни единици, геометрични фигури. Важността на математическото развитие за умственото развитие на децата е наистина голяма и е невъзможно да не се оцени.

Обръщаме специално внимание на родителите, че математическото развитие на детето засяга не само частта от мозъка, която е отговорна за логиката и точните науки, но също така му позволява да се развива в творчески направления, в които е много важно да има нестандартно мислене, което позволява да се намерят нови решения.

Важността на математическото развитие за умственото развитие на децата

Менталната аритметика за формиране на математическото развитие при децата

Основната отличителна черта на менталната аритметика е, че детето използва и развива двете полукълба на мозъка в процеса на решаване на проблеми, което допринася не само за хармоничното развитие, но и за разкриването на пълния потенциал на мозъка. При работа с фини двигателни умения, пространствено мислене, логика, причинно-следствени връзки се разкрива интелектуалния потенциал. Ученикът не само се опитва да излезе с решение,но и го вижда във физическа форма. В резултат на това по-добре разбира принципа как се изгражда задача. Това е визуално разбираемо за него и се помни много по-добре.

Класовете по ментална аритметика в AMAKids с помощта на умствено пресмятане с помощта на древно японско сметало абак и уникална съвременна онлайн платформа дават невероятни резултати. През първите два месеца на обучение родителите започват да забелязват, че децата не само бързо и правилно мислят , но и придобиват самочувствие, вършат домашните си работи по-бързо, паметта и вниманието им са добре развити.

Как менталната аритметика на AMAKids може да помогне на вашия ученик и как е необходимо да тренира, ще се радваме да обясним в нашите центрове. В повече от 800 центъра в 14 държави по света каним всички да опитат нашата уникална методика и да се уверят в нейното качество и ефективност. Първият пробен урок безплатен!