Развитие без граници
02.03.2020
Сподели: 3
  • Facebook
7405

Развитие на творческото и съзидателно мислене при децата

Наред с общото образование, за съвременния човек е важно и да развие много други умения, едно от които е творческото мислене. Днес именно то се проявява в много области на професионалната дейност. Изкуството и творчеството, рекламата и маркетингът повсеместно изискват нестандартен подход за решаване на работни задачи. И в областта на науката и технологиите не минава без свежи идеи, именно те са двигател на прогреса. Родителите също забелязват тази тенденция и затова често си задават въпроса: как да развием творческия потенциал на своето дете? Нека да разгледаме това в тази статия..

Развитие на творческото и съзидателно мислене при децата

Развитие на творческия потенциал на детето

Творческото мислене играе огромна роля в човешкия живот. То е онзи фактор, чието присъствие е необходимо, за да се създаде нещо ново, защото всички съвременни изобретения са резултат от нестандартен подход към познатите неща. От времето, когато човекът е изобретил колелото, чак до съвременната ера на високите технологии, най-добрите умове в света работят, за да улеснят живота ни.

Пералнята, прахосмукачката и дори обикновената електрическа крушка са предмети, познати ни от детството, достъпни за всички. Трудно можем да си представим живота си без различни полезни приспособления. Рядко обаче се замисляме върху факта, че всички те някога са били иновативни идеи на изобретателите от миналото.

Още от училище всички знаем имената на големите учени: Никола Тесла, Томас Едисон, Александър Бел. Техните дела са изпреварили времето и тласнали човечеството към много съвременни открития. Не се знае как би изглеждал животът ни, ако не беше техният принос към световната наука. Но творческото мислене е важно не само в областта на технологиите: има много професии, неразривно свързани с него. Изкуство, дизайн, реклама, маркетинг - основата на всички тези области е способността на специалистите да подхождат нетрадиционно към разрешаването на различни проблеми.

Разбира се, ако човек има талант за творчество, тогава той има повече шансове да успее в такива области на професионална дейност. Не е изненадващо, че много родители се интересуват от различни методи за развиване на творческото мислене на детето. Те знаят, че това може да му даде значително предимство пред неговите връстници и да положи основите на бъдещата му професия.

Съвременната система в общообразователното училище не обръща необходимото внимание на развитието на творческото мислене сред учениците. Акцентът е върху логиката, както и върху усвояването на знанията в редица точни и хуманитарни дисциплини. Малкият брой часове, посветени на изобразителното изкуство, музиката и хореографията в съвременните училища, не е достатъчен за децата за мащабно развитие на потенциала им. Поради тази причина много родители изпращат децата си в различни кръжоци в училище или в центрове за допълнително образование. Причината: творческата дейност е добър начин за развиване на творчески подход за решаване на различни проблеми..

Развитие на творческото и съзидателно мислене при децата

Детето и творчеството

Интересът към различни форми на изкуство променя съзнанието на човека, разширява възгледите му върху всичко, което го заобикаля. Това, на което един обикновен човек не придава особено значение, може да заинтересува творческата личност. За такива хора познатите неща могат да се превърнат в неизчерпаем източник на вдъхновение.

Творческата дейност винаги предполага креативност. Независимо дали детето се пробва във визуалните изкуства или открива музикални таланти в себе си, подобни дейности допринасят за развитието на нестандартно мислене.

Увлечението по различни видове ръкоделие също е полезна дейност. При бродерия, тъкане на гривни от мъниста или шиене на дрехи, първо трябва да помислите за дизайна на бъдещия продукт. При ръкоделието този период на работа включва максимално творческото мислене на децата, принуждавайки ги да измислят все повече и повече нови варианти.

Театралната дейност също развива творческите способности. Учителите в обикновените училища често включват децата от различни възрасти за участие в концерти, посветени на различни празници. Постановка на сцени, разработване на сценарии, подбор на костюми, грим, декорация на сцената - подготовката за това ще изисква разнообразни таланти. Затова се опитайте да внушите на детето си интерес към училищните дейности.

Важно е да се разбере, че творчеството не е толкова умение, колкото начин на мислене, способност да се реагира нетрадиционно на задача, да се намерят неочаквани решения. Освен творческа дейност има и редица техники, чрез които тази способност може да се развие.

Развитие на творческото и съзидателно мислене при децата

Как да научим детето си да мисли нестандартно

Има много методи, подходящи за развиване на творческо и креативно мислене. Когато става въпрос за деца, идеалната форма на образователна дейност е играта. Именно тя ви позволява едновременно да запазите мотивацията на детето в процеса и да го научите на полезни умения. Днес има огромно разнообразие от настолни игри за цялото семейство, които включват въображението и креативността на участниците.

Най-добрите игри са тези, в които водещият има за задача да обясни на играчите с помощта на рисунки, думи или жестове всяка измислена дума. Подобна дейност не само ще ви позволи да се забавлявате в компанията на близки, но и ще даде възможност на децата да покажат творческия си потенциал.

Наред с различните игри има и упражнения за развитие на креативността:

  • „Игра на асоциации“. За нея трябва да имате двама или повече участници: единият играч назовава думата, другият трябва да назове това, което се асоциира с нея, след което играчите се разменят. Този метод има положителен ефект върху образното мислене и въображението.
  • „Да или не“. За определено време отговаряйте на въпросите на другите едносрично, като използвате само тези думи. Опитайте се да се уверите, че никой не придава особено значение на това. Това упражнение ви позволява да научите как да реагирате бързо на променящите се ситуации, бързо да търсите изход от тях. Освен това подобно забавление може да бъде интересно и дори забавно.
  • „Мозъчна атака“. За да извършите това упражнение, трябва да измислите проблем, например: човек е попаднал на необитаем остров, той има само вилица, бинокъл и въже със себе си. Необходимо е да се измислят няколко различни варианта как да се излезе от тази ситуация. Това упражнение няма само едно правилно решение, целта му е да са дадат възможно най-много идеи, дори и най-неефективните. По-добре е да тренирате в група: това ще даде на участниците възможност да слушат предложенията на другите играч, да се забавляват и да се възползват от тях.
  • „Творчество“. Вземете за основа каквато и да е проста форма: триъгълник, квадрат, ромб или кръг. На лист A4 отпечатайте или нарисувайте няколко от тези фигури на три реда. За определено време се опитайте възможно най-бързо да направите своя собствена рисунка въз основа на тези фигури Няма нищо страшно, ако нямате артистичен талант, важно е бързо да измислите няколко оригинални идеи, а качеството на тяхното изпълнение е второстепенно.
  • „Съкращения“. Вземете която и да е дума и си представете, че това е съкращение. Измислете интересно декодиране, например „Бог – безсмъртен, обожаван господар“.
  • „Необичаен подход“. Заобиколени сме от много различни обекти, измислете необичайно приложение за тях. Колкото повече опции, толкова по-добре! Това е не само чудесен начин за развитие на креативност, но и добра възможност за прекарване на времето в пътуване или чакане на транспорт.

Не трябва да забравяме, че развитието на творческото мислене е невъзможно без разширяване на кръгозора. Четенето на художествена литература, решаването на различни пъзели, познавателният интерес към всичко ново допринасят перфектно за това.

Развитие на творческото и съзидателно мислене при децата

Техники за развитие на креативно мислене

Натоварването в съвременните училища е по-фокусирано върху запомнянето и използването на информация, отколкото върху развитието на творчеството и креативното мислене. Общото образование включва решаване на различни задачи, без да се използва нестандартен подход. Дори се случва ученикът да получи по-ниска оценка за решаване на математически проблем по метод, който не е включен в програмата. От една страна, този подход дисциплинира, учи децата да се придържат към общоприетите рамки, от друга страна, той не позволява да се разкрие творчески потенциал и се отразява негативно на качеството на обучение.

Благодарение на лявото полукълбо на мозъка се задействат логиката и анализът, които са толкова необходими за учениците. Дясното полукълбо, което е отговорно за въображението, мечтите, усещането за цвят и креативността, не получава същото натоварване. Повечето програми за обучение действат насочено към формирането на някаква конкретна способност. Поради тази причина е необходимо да се избере методика, която ще помогне за разнообразяване на човешките умения.

Програма, идеално подходяща за тази цел, е менталната аритметика.

Тя използва методи, които позволяват не само да се ангажират двете полукълба на мозъка, но и да се подобри взаимодействието между тях. Освен това след завършване на курса, постиженията на учениците,  както в хуманитарните, така и в точните науки, значително се увеличават. Детето започва не само да извършва аритметични операции наум, но и подобрява функционирането на мозъка като цяло. Дясното полукълбо получава натоварване, започва да функционира толкова ефективно, колкото лявото и затова креативността се увеличава.

Менталната аритметика е универсална тренировка за мозъка, която осигурява отлична база, както за учене в училище, така и за зряла възраст. За постигане на максимален ефект от уроците е важно да се избере център за допълнително образование, в който този курс се преподава от опитни учители и по уникален начин. Тогава резултатите от обучението ще бъдат достатъчно ефективни, а придобитите умения ще останат за цял живот.