Развитие без граници
29.07.2019
Сподели: 0
  • Facebook
7148

Когнитивно мислене и менталната аритметика

Мисленето от когнитивен тип в едно дете се появява още от раждането и е различно от това на възрастен. За теорията на когнитивното развитие (лат. "Cognitio" - "знание") първо говори швейцарски психолог и философ Жан Пиаже.

Според Пиаже човек е способен да формира предположения и хипотези само в младостта си. С възрастта функциите на когнитивното мислене изчезват.

Когнитивното мислене за човека

Без този тип мислене човек не е в състояние да води социален живот, да учи и да се усъвършенства. Когнитивното мислене тясно взаимодейства с визуалното, което е насочено към създаване на нови образи и визуални обекти, способността да се работи с тях. Тази връзка се използва дори при преподаването на математика, геометрия и физика.

Когнитивно-визуалният (визуално-когнитивен) подход към обучението предполага използването на изображения в педагогическия процес: графика, анимация. Това хармонично развива двете полукълба на мозъка, а обучаемият получава положителни емоции. Визуалното структурно мислене ви позволява да видите връзката между елементите на образа и свободно да ги използвате в ума си.

Много чудеса на света и технологии, като пирамидите в Египет, космическите кораби, се появяват не благодарение на математиката и другите точни науки, а на въображението на техния създател или идеология на създаване.

Когнитивно мислене и менталната аритметика

Как да развием когнитивното мислене

Как да развием това прословуто когнитивно мислене? Напоследък се смяташе, че интелигентността е генетична информация и не може да бъде доразвита. Но след откриването на мултимодалния метод на преподаване, тези изявления се оказаха несъстоятелни.

Мултимодалното обучение включва максимум информация чрез визуализация и слух.

Човек учи в най-различни области - тук говорим и за интеграция в обществото.

В основата на такива образователни дейности са разработките на екип от учени: Перринг, Джеги, Бушкул и Йонидс. Тяхната същност е в тренирането на краткосрочната памет. Това позволява значително да се развият когнитивните способности. Тази техника помага дори и при работа с деца с аутизъм.

Неразвитото когнитивно мислене води до проблеми в различни области, по-специално в училище при децата.

Когнитивно мислене и менталната аритметика

Упражнения за развитие на когнитивното мислене

Можете да се опитате да допринесете за развитието на когнитивното мислене. Но тук е необходима промяна на начина на живот: трябва постоянно да получавате нова информация, нов опит и знания, за да упражнявате мозъка си.

Новото и интересното в живота стимулира появата на хормона допамин в тялото и допринася за появата на нови неврони, и подготвя мозъка за развитието на когнитивни умения.

Смяната на дейността помага на мозъка да се поддържа в добра форма: вие сте усвоили играта на карти, преминете на шах, от шах можете да преминете към обучение в ерудиция.

Създаването на нови и дори най-оригиналните идеи възникват само въз основа на вече усвоено знание. Тук е нужна интелектуална смелост и способност да се излезе от рамката, способността да се отдалечим от общоприетите неща.

И упражнявайте мозъка през цялото време, например, не използвайте онлайн преводач, а научете думите, оставете настрана калкулатора и смятайте наум. В края на краищата, всяко опростяване на задачата намалява нивото на владеене на предмета, а мозъкът става мързелив, интелектът няма да е толкова остър.

Когнитивно мислене и менталната аритметика

Менталната аритметика и когнитивното мислене

Един от най-мощните симулатори за развитие на мозъка днес е менталната аритметика . За обучение и изчисления в тази дисциплина се използва древното сметало абак. Това е мощен инструмент за визуализация. Когато смятаме наум, ние си представяме топчетата на абака, нанизани на спиците. Обученията по ментална аритметика хармонично развиват двете полукълба на мозъка, което означава, без да се засягат логическите и творчески аспекти на личността на детето. След това то може да възприеме с голяма скорост огромно количество информация, също толкова бързо да я обработва и да я управлява. Въз основа на гореизложеното може да се заключи, че менталната аритметика помага и при усвояването на нови видове дейност.

Работете върху развитието на когнитивното мислене. Не позволявайте на мозъка да ръждясва, и ще успеете във всяка област на живота.