Развитие без граници
07.06.2020
Сподели: 1
  • Facebook
4163

МОЖЕМ ЛИ САМОСТОЯТЕЛНО ДА СЕ НАУЧИМ НА СКОРОСТНО ЧЕТЕНЕ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ

Бързото четене съчетано с високото ниво на запаметяване и осъзнаване на прочетеното е мечтата на немалко хора. Почти всеки от нас в някакъв етап от живота си е мечтал за способността да чете цели страници текст за секунди.

Днес има много методи за бързо четене, които превръщат тези мечти в реалност, а добрата новина е, че те са особено подходящи за деца, тъй като именно в училище тези умения ще влизат в ежедневна употреба и като такива ще претърпяват ежедневна трансформация.

Но възможно ли е да развиете способностите си у дома?

image

ЗАЩО МУ Е НУЖНО НА ДЕТЕТО ДА СЕ НАУЧИ ДА ЧЕТЕ БЪРЗО

Образованието и познанията за заобикалящата ни среда играят огромна роля в живота на всеки съвременен човек, често разглеждаме именно тези фактори като ключът към успеха в бъдеще.

Тези, които са полагали системен труд в обучението си през годините, могат лесно да се справят с изпити по избраните предмети. Това им дава право на избор и възможност да постъпят в специализирана образователна институция и специалност, която ги допълва в най-голяма степен и позволява професионално разгръщане на интересите им в най-общ смисъл. Грешка е да се счита, че успехът на такива ученици се крие само в усърдието или в жаждата им за знания - понякога това се дължи на умението да боравят умело с информационните потоци.

Целта на училищните занимания е да предават знания. Стандартно, образователният процес е методически структуриран по такъв начин, че учениците първо преминават през нова тема на урока, а след това има фаза на затвърждаване. Като естествено продължение се планират самостоятелни и контролни работи, които позволяват на учителя да оцени степента на подготовка на учениците. Още на този етап от обучителния процес можете да наблюдава различно ниво на успеваемост посредством оценките на децата. Защо изглежда така сякаш някои системно и без сериозни усилия получават заветната "шестица", докато при други цената на усилията не оправдава крайния резултат? Причините могат да бъдат комплексни, но в голяма част от случаите са свързани и произтичащи една от друга.

Учителите търсят причините в самите ученици заради липсата им на внимание, небрежност или нежелание да учат, а родителите често виждат корена на проблема в несъвършенството на образователната програма. Но дори и всички тези констатации да почиват на достатъчен набор от неоспорими факти, това не води до промяна в отношението на детето към уроците и не се отразява на неговото представяне. В крайна сметка “ученолюбивостта” зависи и от способностите на ученика. Те са фактора, който може да преодолее всякакви епизодични или системни несъвършенности в процеса на работа.

Когато ученикът усвоява с лекота новите теми от урока, вероятността да се повиши интереса към обучителния процес е сериозна. Дори в зряла възраст наблюдаваме същата закономерност - човек е устроен по такъв начин, че инстинктивно отделя повече време за тези дейности, които му се удават. Когато на учениците им е трудно да учат, те търсят за себе си други начини за самореализация. Следователно, сред най-важните задачи пред родителите стои именно тази да научат децата си да обичат обикнат учението, а това не може да бъде постигнато без да се работи върху уменията на ученика, основното от които с право може да се счита способността за работа с текстове и информация.

Умението за четене, усвояване и запомняне на прочетеното играе решаваща роля за придобиване на новите знания. Един ученик черпи по-голямата част от информацията от книги и учебни помагала и колкото по-голям става, толкова повече време отделя за подготовка за уроци самостоятелно. Всяка година тенденцията към окрупняване на наръча учебници се запазва, натоварването се увеличава. Ако в началното училище е все още възможно сравнително бързо да се изпълняват домашните задания, то в гимназиалния курс много деца остават до късно, за да преминат през всички материали за самоподготовка. Наблюденията са такива, че тези, които не се справят или не отделят необходимото внимание за подготовка, остават сред т. нар. “нарочени за слаби” ученици с ниско самочувствие и отславбащо желание, и воля за развитие.

Ефективен начин да повлияете на ситуацията е да научите детето да чете бързо и да запомня съдържанието на прочетеното. Както вече беше отбелязано по-нагоре днес има много техники, с които може да се постигне това.  Някои от тях развиват скорост на четене, докато други са насочени към трениране на паметта. Но е важно да се разбере, че само интегриран подход позволява постигане на видим резултат от работата върху личността и интелекта си. Като например да се научим да четем бързо и можем ли го направим сами? Преди да си отговорите на този въпрос, трябва да разберете какво представлява тази техника.

image

ТЕХНИКА ЗА БЪРЗО ЧЕТЕНЕ - КАК ДА СЕ НАУЧИМ ДА ЧЕТЕМ БЪРЗО

През първите години в училище децата редовно се подлагат на тестови техники за четене: учителят измерва колко думи може да прочете всеки ученик в минута. Оценяването се основава на одобрени стандарти, чрез които учителят може да прецени качеството на обучение на ученика. Учителят обаче не проверява нивото на разбиране и запомняне на информацията, а това е втория есенциален компонент при подобен тип тестиране. Такъв подход за цялостнот тестване на способностите на у учениците би позволил по-задълбочен анализ и правилно развитие на тези способности.

Техниката за бързо четене се фокусира както върху скоростта на четене, така и върху разбирането на прочетеното. Така подготовката на ученика за тази програма протича поетапно:

  • Гладко четене. Първо е необходимо да се овладее способността за гладко четене на текст, а най-добре за това помага практиката. Препоръчително е детето да чете поне десетина страници всеки ден за известен период от време, за да се постигне този ефект.
  • Работa върху често срещани грешки. Проблем не само при децата, но и при възрастните е липсата на овладяна способност за концентриране върху текста. Наблюдава се често връщане към вече прочетен абзац, разсеяност, паралелни мисли за нещо различно от случващото се в четивото, което води до непрекъснато препрочитане на едни и същи редове. Следователно, най-важната част от прехода към бързо четене е работата върху концентрацията и вниманието.
  • Развиване на навика за обобщаване на прочетеното и способността за, най-общо казано, бързо схващане на основната идея в текста. Всеки текст може да бъде разделен на основна и второстепенна част. Ако се съсредоточите само върху важната информация, е по-лесно да запомните прочетеното. Този подход може да се разглежда като пример за следното изречение: „В този скучен есенен ден момчето се връщаше у дома от училище, изгубено в собствените си мисли, когато внезапно шарено коте с бяло петно ​​изтича насреща му.” Трудно е да запомните цялото изречение и да вземете предвид всички подробности, така че е по-добре да подчертаете основната идея: „Момчето се прибирало от училище и към него изтичало коте“. Когато трябва бързо да прочетете текст и да запомните основното, този подход е просто незаменим.
  • Премахване на неосъзнатата артикулация. Повечето хора произнасят текста, когато четат на глас или наум, което се отразява на скоростта на запознаване с него. Човешкият мозък е в състояние да абсорбира информация много по-бързо от разговорната реч. Ето защо, за да усвоите скоростно четене, трябва да свикнете да четете без артикулация, без произнасяне на текста наум.
  • Oвладяване на четенето чрез зрително проследяване. На този етап се овладява този начин на четене, при който е възможно да се запознаем с текста без спиране, паузи и допълнителен фокус върху която и да е част от него. Плъзгате поглед по редовете схващайки същността безгрешно.
  • Преход към скоростно четене чрез разширяване на ъгъла на зрение. Този етап е последният в научаването на бързо четене. Правилната подготовка в предишните етапи и широкообхватното зрение позволяват да прочетете страницата на цели абзаци за секунди.

С прости думи и в няколко стъпки това е техниката на учене на бързо четене, но как да я овладеем сами? Да разгледаме основните характеристики на домашната работа, които трябва да се вземат предвид.

image

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ НАУЧИМ НА СКОРОСТНО ЧЕТЕНЕ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ

Има три основни фактора, които влияят пряко върху качеството на обучението: мотивация за учене, избор на програма и редовност на обучението. Когато става дума за ученици, е важно да ги заинтригувате, защото това е единственият начин да да се пробуди сериозно отношение към подобен тип обучение. Скоростта на четене не може да се овладее “набързо”, което означава, че трябва да се предвиди и отдели достатъчно време за тренировки.

Родителите не винаги успяват да гарантират, че детето се занимава редовно, а самият ученик, поради възрастта си, все още не е толкова усърден и отговорен. Дори възрастните имат проблеми със самоорганизацията, а децата са още по-малко склонни към това. Още повече, че е трудно да се постигне видим резултат без контрола на родителите или учителите.

Основния проблем, поради който е трудно да се научим сами да четем бързо, е липсата на разбиране как да го направим правилно. Можете да намерите много свързани с това упражнения в Интернет, но те не дават представа как най-добре да се справите с максимална ефективност. И родителите, и децата жадуват да видят резултатите от обучението, а не да чувстват празнотата от това, че са загубили времето си.

Как тогава да усвоите скоростно четене у дома? Най-често това ще изисква много усилия и разработване на ваша собствена програма за обучение по четене. Но този път начин далеч не е подходящ за всички и затова днес курсовете за бързо четене в детските центрове за допълнително образование са толкова популярни.

ЛИБЕРИКА – НАЙ-СИГУРНИЯ НАЧИН ДА НАУЧИТЕ ДЕТЕТО СИ ДА ЧЕТЕ БЪРЗО И С РАЗБИРАНЕ

Днес определено има различни програми, които насърчават родителите да учат децата си на бързо четене. Но как да изберем тези, които са наистина продуктивни? На първо място, трябва да обърнете се обърне внимание на техниката за скоростно четене, чрез която се провежда обучението. Тя трябва да бъде доказана програма с доказана ефективност.

Чудесен пример за такава програма е Либерика – уникална методика за скоростно четене, благодарение на която дори ученик може да се научи да чете 500 и повече думи в минута. Това се постига с помощта на специално разработена програма и обучение в малки групи: така занятията са максимално ефективни и се обръща внимание на всеки от учениците. Всичко това прави тези курсове чудесна възможност да се развитие у детето умение за бързо четене, благодарение на което работата с текстова информация и ученето в училище ще стане лесно и интересно.