Развитие без граници
29.07.2019
Сподели: 5
 • Facebook
34461

Методи за обучение на деца, четене по срички

Четенето на срички е задължително умение при постъпване в първи клас, важен показател за степента на развитие на умствените способности. Можете да научите детето да чете у дома. Процесът изисква време, търпение от страна на родителите. Преподаването на децата да четат не трябва да се налага, а трябва да се извършва по игрив начин. Уроците за развитие, в които професионалните учители са ангажирани с деца в предучилищна възраст, могат да допълват домашните уроци.

Кога децата започват да четат на срички?

Много родители се чудят на каква възраст детето се учи да чете. Запознаването на всяко дете с буквите е индивидуално. Майките и татковците могат да определят готовността на детето да се научи да чете по няколко признака. Сред тях:

 • добро развитие на речта, способност да се описват с думи ситуации и събития, използване на пълноценни фрази;
 • владеене на понятията "нагоре", "надолу", "дясно", "ляво";
 • ясно произношение на звуци. Ако до петгодишна възраст детето има дефекти в речта, трябва да се консултира с логопед;
 • способност да се концентрира поне за кратко време;
 • показва интерес към книгите.

Ако всички гореспоменати признаци присъстват при вашето дете, тогава въпросът кога деца започват да четат на срички отпада сам по себе си.

Методи за обучение на деца, четене по срички

Как правилно да научим детето да чете на срички?

За да научим детето да чете на срички, то трябва първо да научи буквите. После трябва да се запознае с гласни и съгласни, и че те се четат по различни начини. Говорете на срички, започвайки с прости думи: ма-ма, тат-ко. Когато детето ги овладее, започнете с по-трудни думи: цве-тен, сте-на. Ще бъде добре, ако в стаята на детето сложите картини със срички. Ако то непрекъснато ги вижда, у него ще се включи и визуалната памет, и умението ще се усвои бързо.

Как бързо да научим детето да чете на срички?

Някои родители се чудят как да научат детето бързо да чете на срички. Отговорът е прост - играта. Тъй като децата в ранна детска възраст познават света най-добре чрез играта, то ученето трябва да се извършва по игрив начин. Например, заедно с кубчета, на които се изписват букви. Играем по следния начин: поставяме всички кубове със съгласни букви в една колона и с гласни в друга. И нека детето се редува да произнася получените срички от горе до долу.

Методи за обучение на деца, четене по срички

Как да научим детето да чете на срички у дома?

За обучение на децата да четат са разработени различни методи. Да стане това по-бързо помагат чувството за ритъм, фонемичния слух, способността да се концентрираме върху определен вид дейност. Последното е една от основните трудности на децата в предучилищна възраст. Да се преодолее това помагат уроците по ментална аритметика. Методът за бързо смятане наум е оптимален като предучилищна подготовка. Практикуването му насърчава способността да се концентрира, да изпълнява няколко действия едновременно.

Обучението на детето да чете трябва да бъде последователно, като постепенно се увеличава сложността и продължителността на занятията. Примерен план:

 • запознаване с буквите и звуците. На този етап, полезни игрови упражнения са произнасянето на звуци, измисляне на думи по първия звук и така нататък;
 • съставяне на срички. Необходимо е да се започне с примери, в които на първо място е съгласна, на второ - гласен звук;
 • свързване на сричките в кратки думи.

Всеки урок трябва да започва с повторение на взетия материал. Важно е да се изберат добри визуални средства: класически илюстриран буквар, кубчета, дидактични карти.

Когато едно дете уверено съставя кратки, думи от срички, можете да се опитате да прочетете изречения. Първите успехи трябва да бъдат поддържани и затвърдени, без да се фокусираме върху това, което не се получава. Една добре разработена система за поощрение ще запази интереса на детето към ученето.

Методи за обучение на деца, четене по срички

Упражнения, за да научим детето да чете на срички

За да научите детето да чете на срички, можете да използвате специални упражнения. Ето някои от тях:

 1. Четене на думата назад. Целта на това упражнение е да се научи как да подрежда букви в срички.
 2. Четене наобратно. Сложете книгата наобратно и се опитайте да прочетете няколко фрази с детето.
 3. Упражнение "Буксир". Прочетете думите бързо и оставете детето да повтаря тихо след вас. Това ще подобри артикулацията.

Уроците за четене на срички не са лесна задача. Родителите трябва да бъдат търпеливи, така че обучението да е успешно и без психологическа травма за детето.Top of Form