Развитие без граници
19.08.2019
Сподели: 1
  • Facebook
4850

Как рисуването влияе на развитието на детето

У всички хора има такива познавателни процеси като мислене, възприятие, памет, наблюдение. Всички те са свързани със съзнанието. Колкото по-развити са тези процеси, толкова по-успешно се развива животът на човек. Когнитивната дейност работи през целия живот, но се проявява най-вече в детството, когато мозъкът на детето е по-пластичен. Един от начините за формиране на ярка личност е рисуването.

Развитието на децата чрез рисуване е известно от много отдавна. Когато дете рисува, то не само си представя изображения, но и ги пресъздава на хартия. Благодарение на тази творческа дейност детето се научава да изразява себе си, своите мисли, чувства, емоции. Показва се като индивид.

Развитието на децата в предучилищна възраст чрез рисуване е необходимо, тъй като именно през този период човек има повече невронни връзки в мозъка. Затова децата са по-адаптирани да учат нови неща, отколкото възрастните.

Как рисуването влияе на развитието на детето

Влияние на рисуването за развитието на детето

У децата в предучилищна възраст преобладава въображаемото мислене. Колкото повече нови образи то формира във въображението си, толкова по-добре ще се развие неговият интелект и мисловна дейност. Основната мотивация при децата за развитие е творчеството.

Такова свойство на мислене като креативноста се формира в хода на творческата работа. Рисуването помага на детето да намери нови асоциации между обекта и неговия образ. Създаването на нови образи е чудесна тренировка за умствената дейност.

Рисуването също допринася и за развитието на въображението. В крайна сметка, рисувайки с четка на листа, детето мислено си представя както картината като цяло, така и нейните детайли. Благодарение на това детето може да образува нови връзки между изображенията. И колкото повече са тези връзки, толкова по-силно е въображението.

Не бива да забравяме и за фантазията. Тя е полезна и за възрастните. Фантазията помага да се формират смели идеи, да се намират иновативни решения, да се измислят нови неща. Чрез рисуване детето перфектно развива въображението, защото е необходимо да си представи подробно как ще изглежда картината.

Не винаги това, което детето измисли в своя въображаем свят, може да бъде прехвърлено на хартия. Затова често детето вижда в рисунката това, което всъщност не е там. Тази уникална детска способност трябва да бъде подкрепена, а не порицана.

Рисуването влияе и върху развитието на речта. Преди да започне, попитайте детето какво ще нарисува. Нека обясни подробно бъдещото си творение. По време на рисуването детето също може да говори за това, което рисува в момента. Мама и татко трябва внимателно да го слушат какво казва, да задават въпроси, да се интересуват. Когато едно дете говори на глас за действията си, то по-добре ги разбира, развива артикулационния апарат. Освен това подобни семейни събирания ще обединят членовете на семейството и ще засилят емоционалната връзка между тях.

Когато децата са още малки, тяхното възприемане на реалността е несъвършено. Рисуването, от друга страна, помага то да се развие, понеже детето изучава обекти за рисуване, забелязва подробности, които не е виждало преди, открива нещо ново в тях. Рисувайки, детето наблюдава и анализира предмета.

Как рисуването влияе на развитието на детето

В допълнение към обичайните методи за рисуване, има и нестандартни такива. Именно те, не само доразвиват детето като личност, но и повишават самочувствието. В крайна сметка, не всички деца могат да се справят с акварели, мастило, моливи, пастели. Не всеки е в състояние красиво да предаде мислите си върху хартия или платно. Но нестандартните техники за рисуване могат да направят така, че всяка работа на хлапето да бъде шедьовър. Затова всяко дете ще се радва, че е успяло. Това ще вдъхне увереност в него, ще го мотивира за по-нататъшно творчество и свобода.

Може да се рисува:

  • с пръсти;
  • с подръчнни средства (памучни тампони, четка за зъби);
  • върху стъкло и пясък;
  • с тъкани, камъни, кръгове.

Как рисуването влияе на развитието на детето