Курс по ментална аритметика

Ментална аритметика Главният мозък на човека е разделен на ляво и дясно полукълбо. Изследванията показват, че формата на двете полукълба е сходна, но те имат различни функции. Лявото полукълбо е тясно свързано с речта, абстрактното мислене и логическото мислене. Дясното полукълбо има отношение към обектите на мисловна дейност: изображения, форми, творческо мислене и интуиция.

Повечето хора считат, че функциите на лявото полукълбо преобладават над функциите на дясното полукълбо, а специалистите по физиология и психология твърдят, че трябва да се използва повече потенциалът на дясното полукълбо. В идеалния случай двете полукълба се използват еднакво.

Световноизвестният учен и мислител Алберт Айнщайн шокирал научните среди, като предложил теорията на относителността. С помощта на творчеството и въображението на дясното полукълбо той си представил в съзнанието взаимодействието на пространството и времето и преодолял ограничението в рамките на трите измерения. Същевременно използвал дедукция и логика в дясното полукълбо, за да докаже и изясни научната и математическата значимост на теориите. Затова, когато лявото и дясното полукълбо на главния мозък се обединят и заедно се използват ефективно, резултатите могат да бъдат поразителни.

Всички ние искаме детето да има успехи! Всеки любящ родител си задава въпроса как да възпитаме детето си да ги постигне.

Курсове по ментална аритметика

Сега има много центрове и клубове, в които се предлагат занятия за детското развитие. . Всички те предлагат едностранно развитие на детето — това са музика, творчество, подготовка за училище, театрални студии, шахмат и т.н. Трудно се ориентира човек кое ще е най-подходящо за детето, за да стане то разностранно развито, все пак е невъзможно да се занимава абсолютно с всичко.

Всъщност детето трябва да се научи да намира в паметта си нужната информация в точния момент, да умее да оценява, анализира, да прави изводи и, най-главното! — да постига поставените цели. Най-ефективният инструмент за постигане на поставените цели във всяка ситуация е Интелектът. Той струва повече от книжните знания, умението да пееш, играеш шахмат или умението да решаваш правилно тестове. Това е умението да използваш знанията, които имаш. А ефективният интелект – това е способността да се получават, обработват и използват максимално ефективно знанията, да се действа за постигане на поставените цели.

Курсът по ментална аритметика цели да развие интелектуалните способности. На децата се дава стабилна основа за бъдещи академични успехи и развитие на личността. В резултат на усвояване на програмата по ментална аритметика детето може да събира петзначни числа за няколко секунди, но това не е единственият резултат.

Благодарение на менталната аритметика се развиват и подобряват:

  • Концентрация на вниманието
  • Фотографска памет
  • Точност и бързина на реакцията
  • Самоувереност
  • Творческо мислене
  • Слух и наблюдателност
  • Представи и въображение
  • И в резултат успешно усвояване на знания.

В началото на обучението се набляга основно детето да използва интензивно сметало Абак (Соробан). На всички стадии на обучение детето използва двете си ръце за операциите с топчетата на сметалото, стимулирайки работата на двете полукълба на главния мозък. Децата усвояват всичките 4 вида математически операции — събиране, изваждане, умножение и деление. При еднакво участие на двете полукълба на главния мозък процесът на обучение и включване на мисълта става много по-ефективен. С всяко упражнение постепенно се намалява зависимостта на детето от сметалото и се стимулира неговото собствено въображение. Едва след няколко занятия то може да извършва най-прости сметки наум, само като си представя Абак (Соробан) пред себе си и мислено извършвайки движенията с топчетата (т.нар. работа с въображаемо сметало).

Детето, обучавано по програмата на менталната аритметика, започва да решава математическа задача, възприемайки числата като картинки, тъй като всяко конкретно число ще предизвиква у него асоциация за съответното изображение на топчетата на сметалото.

Развиващият център за деца AMAKids предлага курс по ментална аритметика за деца на възраст от 6 до 16 години. Групите се формират според възрастта. За младшата група продължителността на обучение е 2,5 години, а за старшата – 2 години. Всеки месец се формира и започва обучение нова група от желаещи. Невъзможно е включване към група, която вече е започнала занятия.

Всичко необходимо в процеса на обучение, а именно сметало, учебни материали и тетрадки, е вече включено в стойността на курса.

Първата възрастова категория на децата е от 6 до 7 години, втората от 8 до 10 години, третата — от 11 до 16 години. Младшата група се състои от 4 до 6 деца, в старшите се включват от 6 до 10 деца. Задължително е децата да посетят пробно занятие. Това позволява да се сформират групи, в което децата са равнопоставени. Основното изискване за курсистите е умението да броят до 10.

Периодичността на занятията е удобна. Включва по 2 урока в рамките на 1 ден веднъж седмично. Но ежедневно детето трябва да се упражнява у дома най-малко 15 минути. Постепенно то придобива навици. Всеки ден се упражнява едно правило.

При домашните занимания детето трябва да има компютър. То получава логин и парола за влизане в програмата заедно с работните материали и сметало Абак (Соробан) още в началото на занятията.

При младшата група е задължително родителите да участват в упражненията и да контролират правилното изпълнение на домашното. При старшата група участието на родителите не е задължително, но в режима на детето е желателно да се отдели специално време за упражнения, свързано с точно определен момент от деня (например, преди вечеря). Видими резултати и едновременна работа на двете полукълба на мозъка може да се очакват след 2-3 месеца редовни занимания. След успешно завършване на програмата на обучението детето получава сертификат от нашия център.

Занятията по нашата методика ще помогнат да се разкрият и проявят екстра-ординарните способности на всяко дете, да се развият креативността и навиците за смятане чрез иновационно обучение.